Anadolu ve Balkanlar'da Alevi Yerleşmesi

5,00 €*

Produktnummer: KA15
ISBN: 978-975-8022-03-8
Produktinformationen "Anadolu ve Balkanlar'da Alevi Yerleşmesi"

Elinizdeki kitabın birinci baskısı kısa zamanda tükendi. Belli ki bir boşluğu dolduruyor, bir gereksinmeyi karşılıyordu. Kitabımızın Alevilik anlayışındaki her eksikliği giderdiği savında değiliz. Ancak, Anadolu Aleviliğini salt Türkmen, salt kürt ve Zaza, hele hele salt İslam kökenli göstermek isteyenlerin yanlış yolda olduklarını vurgulamak bakımından bir ilk girişim olduğunu söyleyebiliriz. Bizce, kitabın asıl önemi ilk baskısının kapandığında da döne döne vurguladığımız gibi Aleviliği tekelleri altında tutmak isteyenlere de ilk başkaldırma oluşundan ileri gelmektedir.