9,80 €*

Produktnummer: A4984
ISBN: 978-3-86121-498-4
Seiten: 22
Produktinformationen "Hallo, liebe Maus! Im Kindergarten Pol."

Liebe Eltern, Erziehende und Lehrende! Diese Bücher wurden speziell für Kinder in Deutschland entwickelt, die mit den Sprachen Deutsch, Türkisch und Englisch aufwachsen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die genaue Kenntnis der Muttersprache eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Kind eine zweite Sprache erfolgreich erlernen kann. Diese zweisprachigen Bücher bieten kindgemäße Themen mit grundlegendem Wortschatz und elementaren Satzmustern an. Betrachten und besprechen Sie möglichst oft mit Ihrem Kind die vielen Bilder und Szenen. Ihr Kind gewinnt dadurch immer mehr Sicherheit – auch in der zweiten Sprache – und kann somit Sprachkönnen und Weltwissen aufbauen. Ist Ihre starke Sprache das Englische? Dann sollten Sie mit Ihrem Kind alle Themen zuerst in dieser Sprache besprechen; andernfalls ist es umgekehrt. Fühlen Sie sich in beiden Sprachen sicher? Dann sollten Sie sich mit ihm über alle Themen in beiden Sprachen unterhalten und auf diese Weise den entscheidenden Grundstein für den Bildungserfolg Ihres Kindes selbst legen: ein gutes Sprachwissen.

Drodzy Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele!
Ta książka została stworzona specjalnie dla dzieci mieszkających w Niemczech, które wychowują się z językiem niemieckim i polskim. Zostało naukowo potwierdzone, że dokładna znajomość języka ojczystego jest ważnym elementem w nauce drugiego języka. Ta dwujęzyczna książka oferuje tematy ze świata dziecka wraz z podstawowym słownictwem i wzorami konstrukcji zdań. Oglądajcie i omawiajcie Państwo ze swoim dzieckiem możliwie często obrazki i sceny z książki. Wasze dziecko stanie się pewniejsze – również w drugim języku – i może dzięki temu polepszyć własne możliwości językowe oraz poszerzyć wiedzę o otaczającym je świecie. Jeżeli język polski jest dla Państwa jezykiem, w którym czujecie się pewniej, powinniście wszystkie tematy omówić najpierw w tym języku; w innym przypadku prosze postąpić odwrotnie. Jeżeli w obydwu językach czujecie się Państwo tak samo pewnie, rozmawiajcie w nich z Waszym dzieckiem i w ten sposób sami przyczyńcie się do jego sukcesu – dobrej znajomości języka.

Pappeinband (2+) 22 Seiten / Strony